Truineer Nieuws melden?

Europees Parlement zegt nee tegen patenten groenten/fruit

Patenten op groenten en fruit moeten verboden worden. Zo oordeelt het Europees Parlement in een resolutie die vandaag werd aangenomen. Hilde Vautmans stemde voor de resolutie en vindt dat het Europees Octrooibureau voor eens en voor altijd duidelijkheid moet geven.

© Fotograaf: Truineer

Europees Parlementslid?Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe):??_Patenten toekennen op groenten en fruit moet verboden worden, want?__waar gaan we anders naar toe als we dit toelaten? Het zou de sector echt niet ten goede komen als enkele bedrijven het monopolie zouden hebben op bepaalde groenten- en fruitsoorten. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie, en verhindert innovatie en het ontwikkelen van nieuwe plantenvari?teiten. En laat dat nu net zijn waar ons landbouwbeleid de komende jaren zal op moeten inzetten: willen we immers concurrentieel blijven en de impact van het klimaat reduceren, dan zullen we onze gewassen beter moeten wapenen tegen bijvoorbeeld de droogte of bepaalde ziektes door middel van nieuwe ?n klassieke veredelingstechnieken.??_

In 2015 oordeelde de Hoge Kamer van Beroep van het Europese Octrooibureau (EOB) dat natuurlijke eigenschappen die in nieuwe rassen worden ge?ntroduceerd door middel van klassieke veredeling een patent kunnen krijgen. Vanuit Europa volgde veel ongenoegen, waarop de Raad van Bestuur van het EOB in 2017 besloot dat dergelijke patenten niet meer zouden worden uitgevaardigd. De Technische Kamer van Beroep van het EOB verwierp dit besluit echter in 2018. Tot 1 oktober kan tegen deze beslissing een bezwaarschrift worden ingediend. Nadien volgt definitief uitsluitsel.

?_Het besluit van de Technische Kamer van Beroep van het EOB valt niet te begrijpen, zeker omdat we de voorbije jaren zagen dat hierover grote eensgezindheid bestond onder de Europese instellingen. Ik hoop dan ook dat het Europese Octrooibureau ons hierin volgt, duidelijkheid geeft in deze zaak en patenten op groenten en fruit voor eens en voor altijd verbiedt.?,?_besluit?Hilde?Vautmans.