Truineer Nieuws melden?

Brexit kan Limburgse economie hard treffen

De Belgische Europese Parlementsleden zijn bezorgd over de gevolgen van een no-deal-brexit op de Vlaamse economie. Daarom roepen ze de voorzitter van het Europees Parlement op om een versnelde aanpak te hanteren voor de behandeling van Commissievoorstellen binnen het Europees Parlement. Op die manier kan er heel wat kostbare tijd gewonnen worden en kunnen de noodzakelijke maatregelen tijdig worden genomen.

© Fotograaf: Truineer

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe) verduidelijkt: “De gevolgen van de brexit, laat staan van een brexit zonder akkoord, zijn desastreus voor onze Vlaamse economie. Voor veel sectoren zou Belgi? tot de top 3 van meest getroffen landen in de EU behoren. Maar liefst 28.000 banen staan in Vlaanderen op het spel en ook Limburg zal hard getroffen worden. 1 op de 3 internationaal actieve Limburgse bedrijven exporteert richting de UK en/of Ierland. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk de noodzakelijke verzachtende maatregelen goed te keuren en te implementeren. Eerder deze week kwam de Europese Commissie met bijkomende initiatieven, waaronder de beslissing om het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering open te stellen voor zij die negatieve gevolgen ondervinden van de brexit. Maar 31 oktober staat voor de deur en dus is er geen tijd te verliezen. Daarom vragen wij nu dat het Europees Parlement als wetgevende macht deze initiatieven met een versnelde aanpak behandelt, zodat we op tijd alle maatregelen hebben kunnen nemen. Een ‘voorbereid’ man is er twee waard, dat geldt ook voor de gevolgen van de brexit.”