Truineer Nieuws melden?

Alle waardevolle panden bij Monumentenwacht

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft een collectief lidmaatschap afgesloten met Monumentenwacht Limburg. Particuliere eigenaars van erfgoedobjecten die hierop intekenen kunnen rekenen op de nodige informatie en ondersteuning op het vlak van beheer en onderhoud ? en dat volledig kosteloos. Met deze investering wil de stad maximaal inzetten op een preventief erfgoedbeleid.

© Fotograaf: Truineer

Sint-Truiden telt meer dan 400 historisch waardevolle gebouwen en is daarmee een belangrijke erfgoedstad. Heel wat van die panden zijn in handen van particulieren. Samen met hen wil de stad zorgdragen voor dit erfgoed door priv?eigenaars zo goed mogelijk te ondersteunen.
Daarom heeft het stadsbestuur een collectief lidmaatschap afgesloten met Monumentenwacht Limburg, een vereniging die zich toespitst op preventief onderhoud van waardevol patrimonium. Ondanks de expertise van de vereniging zijn slechts enkele private eigenaars in Sint-Truiden vandaag individueel aangesloten bij Monumentenwacht. Met een groepsabonnement wil de stad die drempel nu verlagen.

Particulieren die zich hiervoor inschrijven ontvangen nieuwsbrieven en op maat gemaakte brochures met allerhande tips voor onderhoud en herstel van erfgoed. Daarnaast worden zij uitgenodigd voor studiedagen en netwerkmomenten. En dat allemaal kosteloos, want de stad betaalt het jaarlijkse lidgeld. Een individuele grondige analyse van het gebouw door bouwkundige monumentenwachters blijft nog voor eigen rekening, maar is niet verplicht. Bovendien kan men als lid van Monumentenwacht aanspraak maken op erfgoedpremies en projectsubsidies vanuit de Vlaamse overheid en de Provincie Limburg.?

Het groepsabonnement is een win-winsituatie voor zowel eigenaars van erfgoed als voor de stad Sint-Truiden. ?Met het collectief lidmaatschap willen we particulieren meer dan ooit aanmoedigen om zich aan te sluiten, zodat zij kunnen genieten van de expertise van Monumentenwacht inzake het beheer en onderhoud van ons Truiens erfgoed?, zegt schepen van Monumenten en Onroerend Erfgoed Jelle Engelbosch. Een preventieve aanpak werkt op termijn zelfs kostenbesparend. ?De dienstverlening van Monumentenwacht is gericht op het opsporen van schade en gebreken aan het erfgoed, waardoor de eigenaars tijdig kunnen ingrijpen en onnodige kosten kunnen vermijden?, aldus Jelle Engelbosch.

Daarnaast geeft een groepsabonnement de mogelijkheid om binnen Sint-Truiden een ?erfgoednetwerk? uit te werken dat eigenaars en beheerders bij elkaar brengt en waarbinnen ze onderling kennis kunnen delen. ?Mensen die bijvoorbeeld reeds restauraties hebben laten uitvoeren, een beheersplan hebben opgemaakt of een erfgoedpremie hebben aangevraagd, kunnen op die manier hun collega?s en andere particulieren ondersteunen?, vult burgemeester Veerle Heeren aan.
Het stadsbestuur van Sint-Truiden zal eigenaars van erfgoed een brief bezorgen met alle informatie omtrent Monumentenwacht alsook een uitnodiging om zich in te schrijven voor dit collectief groepsabonnement.