Truineer Nieuws melden?

Alle straten binnen de stadsvesten worden zone 30

Al van bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgt het stadsbestuur kritiek voor de onveilige schoolstraten. Sp.a- fractieleider Gert Stas stelt zich vragen bij de veiligheid van de schoolgaande jeugd. Burgemeester Heeren (CD&V) zegt dat na een grondige evaluatie de zone 30 behouden blijft in de hele binnenstad.

© Fotograaf: Truineer

Sp.a-fractieleider Gert Stas vraagt zich af wat er met de zone 30 gaat gebeuren. ?Volgens het meest recente plan is het nu de bedoeling om de zone 30 op te heffen op de plaatsen waar er te snel wordt gereden. Dat zal de veiligheid zeker niet verbeteren. Volgens ons is het niet zo moeilijk: zone 30 in de binnenstad met veilige en trage fietsroutes naar het centrum. Uit veiligheidsoverwegingen brengen ouders hun kinderen nu tot aan de schoolpoort en worden zo deel van het probleem.? Wat hij er niet bij zegt is dat het autoverkeer van de ouders vaak meer met gemakzucht te maken heeft dan met een gebrek aan veiligheid.
Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) weerlegt de kritiek. Op basis van deze evaluatie heeft de Raadscommisie woensdagavond het nieuwe fietsmasterplan goedgekeurd. Concreet wil dit zeggen dat het fietsroutenetwerk gerealiseerd wordt samen met een fietsring binnen de vesten. ?De zone 30 wordt ingeperkt tot binnen de vesten en ook in de schoolomgevingen blijft zone 30 gehandhaafd. In de komende weken zullen de infrastructurele werken worden uitgevoerd om aan te geven dat men een zone 30 binnenrijdt?, zegt burgemeester Veerle Heeren. Hierin wordt ze bijgetreden door Peter van Dam (Groen): ?We moedigen die zone 30 aan. Dit komt de veiligheid van elke voetganger en fietser ten goede. Maar ik benadruk dat handhaving de sleutel zal zijn.?
?De veiligheid aan de schoolomgeving blijft een prioriteit. Drie basisscholen schreven zich vorig jaar in op het proefproject rond de schoolstraat: Sint-Rita en Momentum op de Grevensmolenweg en Heilig Hart op Stenaertberg. Door dit proefproject willen de betrokken scholen de schoolstraat definitief invoeren. Momenteel is het subsidiedossier in opmaak voor het plaatsen van slagbomen op deze locaties?, besluit Heeren.