Truineer Nieuws melden?

Vautmans co?rdinator buitenlands beleid

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe) werd vandaag door haar fractie verkozen tot coordinator van de commissie Buitenlandse zaken.

© Fotograaf: Truineer

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) reageert: “Het is een hele eer om door mijn fractie verkozen te worden als coordinator van de commissie Buitenlandse zaken. De coordinator heeft immers een heel belangrijke, sturende rol. Zo co?rdineert deze de activiteiten van de eigen leden, moet die ervoor zorgen dat de fractie voldoende coherent is en goed vertegenwoordigd is bij de verdeling van dossiers. De coordinator heeft daarnaast de verantwoordelijkheid om gevoelige dossiers op tijd te signaleren en vertegenwoordigt steeds de fractielijn tijdens vergaderingen van de Co?rdinatoren en vergaderingen van het Bureau van die commissie.””In turbulente tijden die een sterk Europa vragen, is het heel belangrijk om een coordinator te hebben die goed kan vertolken waar de prioriteiten van zijn of haar fractie liggen. Op vlak van buitenlands beleid wil de Renew Europe Group een sterker Europa die snel en autonoom kan handelen wanneer dat nodig is. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat dit standpunt duidelijk vertegenwoordigd wordt in ons parlementair werk” vervolgt Vautmans.??In de komende legislatuur zetelt Europees Parlementslid Hilde Vautmans in de commissies Buitenlandse zaken (AFET), Burgerlijke vrijheden, justitite en binnenlandse zaken (LIBE) en Landbouw en Plattelandsontwikkeling