Truineer Nieuws melden?

Vanaf woensdag 24 juli: kampvuren tot nader order verboden

Ten gevolge van de droogte geldt vanaf woensdag 24 juli code oranje inzake brandgevoeligheid. Dit betekent concreet dat het tot nader order verboden is om kampvuren te maken.

I

© Fotograaf: Truineer

n en rondom bossen en natuurrijke gebieden (zoals bijvoorbeeld het stadspark, het Speelhof, velden,? ) is het zolang ook extra oppassen. Om risico?s en rampen te voorkomen, wordt er hier best niet gerookt, onkruid gebrand of op gelijk welke andere manier vuur aangestoken.?
De code oranje voor brandgevoeligheid geldt tot nader tegenbericht. In de tussentijd wordt opgeroepen extra voorzichtig te zijn en vermoedens van brand- of rookontwikkeling altijd te melden aan de brandweer via het noodnummer 112.