Truineer Nieuws melden?

Vacatures bij brandweer en stad

Er zijn een aantal vacatures vrij bij de stad Sint-Truiden en de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Meer bijzonderheden vindt u hieronder?

© Fotograaf: twitter

Vacatures bij de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg

De Hulpverleningszone Zuid-West Limburg is momenteel op zoek naar vrijwillige brandweerlui.?Meer info over de vacatures vind je hier.
De Hulpverleningszone Zuid-West Limburg is momenteel op zoek naar een Medewerker A – financi?le dienst.?Deze vacature kan je hier raadplegen.

Vacatures bij de stad Sint-Truiden

Sint-Truiden is bekend als fruitstad. Maar het plukt nu ook de vruchten van een dynamisch, innovatief stadsbeleid. Dat verder kijkt dan de eigen grenzen. Dat haar middelen en mogelijkheden optimaal wil benutten. En dat de lat hoog legt als het gaat om stadsontwikkeling, burgerwelzijn en gastvrijheid. Een stad waar niet louter uitvoerende ambtenaren, maar ondernemende mensen met ambitie nodig zijn om de zorgstad, de mobiele stad, de werkstad en de voorbeeldstad te worden die Sint-Truiden voor zichzelf in gedachten heeft.
Om dat nieuwe, beloftevolle Sint-Truiden te realiseren zijn we op zoek naar nieuwe collega?s:

Spontane sollicitatie?

Spontaan solliciteren bij de stad Sint-Truiden kan via dit formulier.

Algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden

Om toegang te hebben tot een functie bij het stadsbestuur, moeten de kandidaten:
1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Het passend gedrag vermeld in punt 1?, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.

De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3? moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de stad.

De Stad Sint-Truiden selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

(Bron: Stad Sint-Truiden)