Truineer Nieuws melden?

Schade bij appels en peren erger dan gedacht

Voorjaarsvorst, onweders, rukwinden, stortbuien en daarbovenop nog eens de verzengende warmte: de landbouw is in de eerste helft van dit jaar niet gespaard gebleven.

© Fotograaf: Truineer

De Commissie tot Vaststelling van Schade aan Teelten van de stad Sint-Truiden ging daarom vandaag op bezoek bij enkele getroffen land- en fruitteeltbedrijven om de ernst van de situatie in kaart te brengen. De ravage blijkt erger dan verwacht en het stadsbestuur roept dan ook op om de hitte als ramp te laten erkennen. Om de uitzonderlijke klimaatomstandigheden als ramp te laten erkennen, spoort het stadsbestuur iedereen verder aan om zijn of haar schade te melden.?Het klimaat heeft zich dit jaar al van zijn grilligste kant getoond. Vorst, hagel, stortbuien en hitte hebben helaas zichtbare sporen nagelaten in Sint-Truiden. Ook meerdere landbouwers en fruittelers deelden hierbij in de klappen. Op woensdag 31 juli ging de schadecommissie van de stad bij enkele getroffen bedrijven langs om de omvang van de problemen op te meten.?Het gaat in totaal om 20 bedrijven waarvan de stad op de hoogte is van de schade die ze opliepen ten gevolge van de extreme weersomstandigheden. De overvloedige regenval van 8, 9 en 10 maart en de herhaaldelijke voorjaarsonweders hebben vooral bij de chicoreikwekers ravage aangericht. De appel- en perentelers hebben het zelfs nog zwaarder te verduren gehad. De combinatie van eerst de nachtvorst van 12 en 13 april, gevolgd door de hagelbuien van 28 mei en 19 juni en dan nog eens de zonnebrand tijdens de hittegolf van 24 tot 26 juli hebben lelijk huisgehouden in enkele plantages.

?
Erkenning als ramp

?De constataties van vandaag waren helaas weinig bemoedigend, vooral dan wat betreft de zonnebrand. De appels zijn voor zowat 60% beschadigend ? in sommige gevallen zelfs tot 90%. Bij de peren zagen we zo?n 30% beschadigingen voor de Conferencesoort en gemiddeld 40% voor de Doyenn?-variant. De chicorei is ten slotte voor 30 tot 80% aangetast. Dat zijn confronterende cijfers die om actie vragen. We roepen de Vlaamse minister van Landbouw daarom op om ter plaatse te komen. Zo kan hij met eigen ogen zien wat de extreme hitte heeft teweeggebracht. Dit moet als landbouwramp erkend worden?, zegt schepen van Landbouw en Fruitteelt Hilde VautmansOp basis van de processen-verbaal die naar aanleiding van de schade-inspecties opgesteld worden, kunnen landbouwers namelijk niet alleen een vermindering verkrijgen in het forfaitair belastingstelsel. Ze zijn daarenboven cruciaal als bewijsstukken voor de erkenning van de uitzonderlijke weerfenomenen van de jongste weken als rampen.

Dossiers in voorbereiding?

?Onze stadsdiensten bereiden in die zin ook dossiers voor om de voorjaarsstorm van 10 maart en de buitensporige regenval tussen 4 en 10 juni door de Vlaamse overheid als ramp te laten erkennen. We roepen alle getroffenen van het noodweer ? zowel landbouwers als particulieren ? daarom op om hun schade aan ons te melden. Elke melding is belangrijk voor de erkenning als ramp en om naderhand een terugbetaling te bekomen?, besluit waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch.?Elk geval van schade ten gevolge van de extreme weersomstandigheden kan gemeld worden aan het Meldpunt van de stad, op 011 70 15 52, via meldpunt@sint-truiden.be, of door een digimelding op www.sint-truiden.be en de Sint-Truiden-app.