Truineer Nieuws melden?

Processierups plaagt Kanaries

Het oefenkamp van STVV in het Nederlandse Horst verloopt niet zonder slag of stoot. Verschillende kanaries hebben last van jeuk en uitslag in gevolge de processierups. Dat meldt HBVL.

© Fotograaf: twitter

In het totaal worden meer dan een dozijn STVV-spelers geplaagd. Zij genieten medische verzorging.?

De?brandharen?van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. Het lichaam van de rups is bedekt met lange, witte haren die op roodachtige wratten staan ingeplant (dit zijn niet de brandharen). De brandharen (setae) zijn ongeveer 0,2 tot 0,3 millimeter lang, zijn pijlvormig en hebben weerhaakjes.[3]?De haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten, kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren af komen veroorzaken een op?allergie?lijkende?huiduitslag, zwellingen, rode ogen en?jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen.

In zeldzame gevallen kunnen andere verschijnselen ontstaan, namelijk?braken,?duizeligheid?en?koorts.

De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact komen met wandelaars of fietsers. De haren verschijnen vanaf ongeveer half mei tot eind juni op de rupsen. De haren blijven ook na het vertrek van de rupsen in de nesten, die aan de stammen en dikke takken hangen, aanwezig. Na jaren kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken. (Bron: wikipedia)