Truineer Nieuws melden?

Pompverbod uit alle onbevaarbare waterlopen

De afgelopen weken viel er nauwelijks regen in Vlaanderen. Recente metingen tonen aan dat het waterpeil in de Limburgse beken en rivieren blijft dalen. Waarnemend gouverneur Michel Carlier breidt het verbod om water op te pompen daarom uit. Het is nu verboden om water te capteren uit alle onbevaarbare Limburgse waterlopen.

© Fotograaf: Truineer

?We hebben deze beslissing niet lichtzinnig genomen?, zegt waarnemend gouverneur Michel Carlier. ?De dienst Water en Domeinen voert geregeld metingen uit in de waterlopen en die tonen aan dat het waterpeil problematisch laag staat. Er is kans op ecologische schade en gezondheidsrisico?s. Daarnaast zorgt het gebrek aan water ervoor dat beken sneller dichtgroeien met riet. Dat vergroot dan weer het risico op overstromingen bij plotse hevige regenval. Vandaar de beslissing om het captatieverbod uit te breiden naar 28 Limburgse gemeenten. In de andere gemeenten is het voorlopig nog niet verboden om water uit beken en rivieren op te pompen.?Ook voor de Maas, het Albertkanaal en de Kempische kanalen in Limburg zijn er extra maatregelen van kracht. De waterkrachtcentrales worden stilgelegd en in de sluis van Ham zal het water maximaal teruggepompt worden.Hoewel er de komende dagen opnieuw neerslag voorspeld is, zal dat onvoldoende zijn om het waterpeil te normaliseren. ?De regen die voorspeld is, zal de waterpeilen misschien heel even stabiliseren. Maar op lange termijn voorspelt het KMI opnieuw een droge periode, zeker tot eind juli. Ik verwacht dan ook niet dat het verbod snel opgeheven zal worden?, vertelt Carlier.Om de gevolgen voor land- en tuinbouw te beperken zijn er alternatieve waterbronnen. Landbouwers kunnen nog steeds water oppompen in naburige gemeenten waar het captatieverbod niet geldt. Water oppompen uit bevaarbare waterlopen en kanalen is ook nog toegestaan, als de landbouwers daar een vergunning voor hebben. Daarnaast doet Aquafin er alles aan om gezuiverd afvalwater zo snel mogelijk als alternatief aan te bieden. ?Dat is hopelijk vanaf maandag mogelijk?, aldus Carlier.De waarnemend gouverneur vraagt mensen ook om op te letten met hun waterverbruik. ?Een sproeiverbod is nog niet aan de orde, maar we vragen inwoners wel om hun gezond verstand te gebruiken. Water is een schaars goed aan het worden, daar moeten we allemaal zuinig mee omgaan.?