Truineer Nieuws melden?

Opgepast met springkastelen

De periode van openluchtfeesten, braderie?n, buurtbarbecues enzovoort is weer aangebroken. Elke gelegenheid is goed om evenementen met springkastelen en andere opblaasbare toestellen te organiseren tot vermaak van jong en oud.

© Fotograaf: Truineer

Maar wist je dat, afhankelijk van de aangeboden activiteit, er een van beide regelgevingen met betrekking tot de uitbating van speelterreinen of de organisatie van actieve ontspanningsevenementen van toepassing is wanneer je een springkasteel of andere opblaasbare toestellen op je activiteit staan?

Algemene regelgeving

Een affiche ophangen met “gebruik op eigen risico” om je te ontheffen van je verantwoordelijkheden als uitbater of organisator bij een ongeval volstaat niet en is zelfs verboden.Elke organisator is dan ook verplicht de wetgeving na te leven, een risicoanalyse van het voorgestelde evenement uit te voeren en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Als je zo’n evenement organiseert, moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. In een kleine brochure van de FOD Economie worden de belangrijkste aspecten ter zake beschreven. Leef ze na voor het welzijn van iedereen. Dit document kan worden gedownload van de website.

Politiereglement Fuiven en evenementen

Hou er bovendien ook rekening mee dat je voldoet aan de bepalingen uit het lokale politiereglement op fuiven en evenementen (art. 76) die van toepassing in Sint-Truiden.Dat reglement bepaalt het volgende voor springkastelen en andere vergelijkbare toestellen:Bij het gebruik van springkastelen en andere vergelijkbare toestellen moet de organisator (en/of de verhuurder) aan de volgende richtlijnen voldoen:

  • Het toestel moet op een veilige manier gezekerd zijn met voldoende gewicht;

  • De motor van het toestel moet afgeschermd zijn voor kinderen;

  • Voor het toestel moet een beschermingsmat zo breed als de opening liggen;

  • Voor deze beschermingsmat moet er een nadarhek opgesteld staan;

  • Het toestel moet onder permanent toezicht staan van een begeleider (+ 16 jaar)