Truineer Nieuws melden?

Kanafederatie wordt pastorale eenheid

In de kerk van Brustem werd eind juni de nieuwe pastorale eenheid Kana Sint-Truiden boven de doopvont gehouden. Vicaris-generaal Karel D?Huys ging de plechtige viering voor, samen met federatiepriester Jos Vanderheyden en diaken Karel Hayen. Tijdens de viering kregen de leden van het team pastorale eenheid elk een opdracht mee.

© Fotograaf: Jo Gennez

De Kanafederatie ? bestaande uit de parochies Aalst, Brustem, Engelmanshoven, Gelinden, Groot-Gelmen en Ordingen ? wordt omgevormd naar een pastorale eenheid. De parochies blijven zowel kerkrechtelijk als civielrechtelijk bestaan, maar worden samengebracht in een pastorale eenheid om de krachten te bundelen. Het is een van de laatste stappen naar het vormgeven van een nieuwe parochie. Concreet wil dit zeggen dat men vanaf 1 juli werkt met twee zogenaamde zondagskerken. Dat zijn kerken waar er elk weekend een eucharistieviering is. Voortaan is er elke zaterdagavond om 18.30 uur een viering in Groot-Gelmen en op zondagochtend om 10.00 uur in de kerk van Brustem. Ook de kerkelijke feestdagen zullen in beide zondagskerken worden gevierd. De andere parochiekerken blijven open voor doopsels, huwelijken en begrafenissen. Tegelijkertijd met de installatie van de pastorale eenheid werd ook het nieuwe logo voorgesteld. Het is een glas-in-loodraam met zes kleuren, die staan voor de zes kerkdorpen met elk hun eigenheid. De kleuren worden op hun plek gehouden door de K als dragende structuur. (Jo Gennez)