Truineer Nieuws melden?

Fruittelers verzamelen om afzettactiek te bespreken

Fruittelers worden uitgenodigd op de volgende vergadering op dinsdagavond 9 juli om 19.30u in Droneport te Sint-Truiden, Lichtenberglaan, 3800 Sint-Truiden. Deze vergadering is het vervolg op het initiatief van de nieuwe vzw Actiegroep Fruitteelt.

© Fotograaf: Jos Lacroix

Deze vergadering is helemaal toegespitst op het effectief starten met de Fruit Trading Company, onderdeel van de bestaande Agro Trading Company, waarmee het invoeren van een nieuw prijssysteem in de fruitsector concreet kan worden gemaakt. Alle deelnemers kunnen na de vergadering kenbaar maken met welke hoeveelheid fruit ze wensen deel te nemen. Daaropvolgend kunnen de concrete onderhandelingen met kopers worden opgestart.
“We vinden de invoering van dit nieuwe prijssysteem van groot belang om ons minder onderhevig te maken aan prijsschommelingen. Het voordeel is dat alle bestaande actoren in de fruitsector, waaronder telers, veilingen, handel en retail er gebruik kunnen van maken en dat er aan de fysieke handelsstromen (en bestaande GMO-subsidie stromen) niks hoeft te wijzigen.”
“Het is belangrijk dat we van start kunnen gaan met een zo groot mogelijke groep. Iedereen kan kiezen voor welk volume hij of zij deelneemt, waardoor de drempel om deel te nemen direct kan worden weggewerkt. We hopen op een maximale opkomst zodat we met een mooi volume kunnen starten”, aldus de Actiegroep Fruittelers.