Truineer Nieuws melden?

Frietkramen mogen 9 jaar langer staan

De frituuruitbaters op het Europaplein, het stationsplein, de Veemarkt en het Ridders de Menten de Horneplein kunnen ook de volgende negen jaar hun activiteiten verder zetten. Na een grondig juridisch-financieel en moraliteitsonderzoek, konden de concessies voor de staanplaatsen verlengd worden.

© Fotograaf: Truineer

De vorige concessies liepen af op 30 juni 2019. Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden besliste daarom om de vergunningen voor de gronden opnieuw open te stellen. Er werden een aantal toewijzings- en concessievoorwaarden opgesteld, waaraan kandidaat-concessiehouders moesten voldoen om naar een staanplaats te kunnen meedingen.??Als stadsbestuur hebben wij het toewijzingsproces juridisch correct gevoerd. Alle inschrijvers werden doorgelicht en malafide kandidaten werden uitgesloten van de procedure. Het resultaat is dat de huidige concessiehouders ook voor de volgende negen jaar hun standplaats behouden en er dus hun beroepsactiviteiten kunnen voortzetten?, zegt schepen van Financi?n Jo Fran?ois.?

Rechtszekerheid?

?Voor de uitbaters is de rechtszekerheid over de staanplaatsen belangrijk. Hun inkomsten hangen ervan af. Dat betekent echter niet dat dat we de ene of andere uitbater kunnen bevoordelen. Alle kandidaten werden onderworpen aan een moraliteits- en financieel-juridisch onderzoek. Dat leverde bij geen van de huidige uitbaters bezwaren op?, gaat burgemeester Veerle Heeren verder.?Op 26 juni 2019 werden alle kandidaten vervolgens uitgenodigd om te bieden op de staanplaats van hun keuze (waarvoor ze een vaste vergoeding per dag betalen). Op 28 juni 2019 wees het college van burgemeester en schepenen de concessie voor de standplaatsen van de frituurkramen op het Europaplein, het stationsplein, de Veemarkt en het Ridders de Menten de Horneplein ten slotte definitief toe.