Truineer Nieuws melden?

Anderstaligen leren nederlands tijdens zomerbabbels

Sint-Truiden blikte op dinsdag 30 juli terug op een geslaagde reeks Zomerbabbels. Met dit educatief-recreatief programma helpt de stad samen met meerdere partners om de taalachterstand van kinderen, jongeren en hun ouders tijdens de vakantieperiode op een creatieve manier dicht te rijden.

© Fotograaf: Truineer

Tijdens de grote vakantie lopen kinderen, jongeren en volwassenen die thuis weinig of geen Nederlands spreken vaak opnieuw een taalachterstand op. Om de kloof tussen de laatste en eerste schooldag te overbruggen, organiseerde de stad Sint-Truiden in samenwerking met het Huis van het Kind voor de vierde keer op rij een reeks Zomerbabbels.

??De Zomerbabbels zijn geen saaie lessen, maar creatieve workshops waarbij de deelnemers de gelegenheid krijgen om actief Nederlands te spreken. De bedoeling is daarom tweeledig. Kinderen, jongeren en hun ouders oefenen hun taalvaardigheden en maken tegelijkertijd kennis met het lokale vrijetijdsaanbod. Het is een mooi voorbeeld van een constructief integratieproject, waaraan deze maand 110 inwoners hebben deelgenomen?, zegt schepen van Integratie Hilde Vautmans.

Stimuleren?

Op dinsdag 30 juli was er de laatste Zomerbabbel van dit seizoen. De deelnemende kinderen, jongeren en volwassenen konden hierbij met een smakelijk ijsje terugblikken op vier plezante en leerrijke vakantieweken. Op het afsluitmoment werden alle begeleiders, lesgevers, partners en vrijwilligers die deze editie in goede banen geleid hebben ook in de bloemetjes gezet.

??Dankzij de inbreng van al deze betrokkenen slagen we er immers in om een programma uit te werken dat inspeelt op de leefwereld en toekomstperspectieven van de deelnemers. Door gericht te investeren in zowel taal- als sociale vaardigheden, proberen we hun kansen op de arbeidsmarkt en in de lokale samenleving maximaal te stimuleren?, besluit waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch