Truineer Nieuws melden?

Baanbrekend bloemenproject in Hasp-O Stadsrand

In een gezamenlijk overleg leggen leerkrachten van de afdeling tuinbouw van Hasp-O Stadsrand, Studiekring Guvelingen en firma Hermoo wilde bloemenstroken aan in de percelen van de fruitboomgaard. Met dit bijzonder innovatief project willen ze niet alleen het verbruik van chemische middelen sterk beperken, maar ook het klimaat een boost geven in de goede richting.

© Fotograaf: Stefan Beukelaers

In de afdeling tuinbouw in Hasp-O Stadsrand bereiden vakleerkrachten hun leerlingen voor tot kwaliteitsvolle vakspecialisten. Naast de vele praktische vaardigheden krijgen zij ook een wetenschappelijke, brede vorming.Ook na het be?indigen van hun opleiding kunnen oudleerlingen zich op professionele wijze blijven bijscholen. Hiervoor kunnen ze rekenen op de Studiekring Guvelingen. Zij houden zich al meer dan 70 jaar op een neutrale wijze bezig met de begeleiding van fruittelers en sectorspecialisten in de tuinbouwsector in het aanscherpen van hun beroepsbekwaamheid.Gewasbescherming wordt er niet gemakkelijker op de komende jaren. Door voortschrijdend inzicht komt de werking van bepaalde insecticiden en herbiciden in opspraak. De fruittelers zijn genoodzaakt om via wetenschappelijk onderzoek nog meer rekening te houden met hun natuurlijke bondgenoten.Daarom buigen de Studiekring Guvelingen, de leerkrachten van de afdeling tuinbouw en de firma Hermoo (marktleider leverancier van gewasbeschermingsmiddelen aan fruittelers, landbouwers, handel en loonwerkers in Belgi?) zich over dit prangend vraagstuk.Op dinsdag 28 mei 2019 werd in een gemeenschappelijke actie overgegaan tot het aanleggen van bloemenstroken tussen de fruitbomen. Het gezaaide wildbloemenmengsel wordt de nieuwe thuis speciaal voor de nuttige roofinsecten. Deze nuttige insecten hebben nood aan de combinatie van dierlijk en plantaardig voedsel.Veel natuurlijke vijanden hebben behalve prooi ook ander voedsel nodig. Nuttige insecten zoals sluipwespen en zweefvliegen eten als larve, luizen en vlooien. Als volwassen insect, zijn ze voor hun energievoorziening grotendeels aangewezen op o.a. nectar en stuifmeel. Zonder deze energiebronnen gaan ze eerder dood en kunnen ze veel minder eitjes afzetten.Om te kunnen overleven, moeten deze nuttige roofinsecten dagelijks energierijk voedsel kunnen opnemen. Daarom is het heel belangrijk dat de afstand tussen het gebied waar zij aanvullend voedsel zoeken en het gewas niet te groot is. Door het vakkundig samengesteld wildbloemenmengsel als bloemstroken in de percelen aan te brengen worden de natuurlijke vijanden op hun wenken bediend.Speciaal voor dit innovatief project stelde de firma Hermoo een uniek wildbloemenmengsel voor dat in samenwerking met de school en Studiekring Guvelingen tussen de fruitbomen vakkundig en moeiteloos werd gezaaid.Voor de ge?nteresseerden in dit baanbrekend klimaatproject in de tuinbouwsector nodigen de pioniers van de Studiekring Guvelingen iedereen uit op een studieavond met bijhorend demonstratie in de praktijkpercelen van Hasp-O Stadsrand, domein tuinbouw, Diestersteenweg 146 in Sint-Truiden op vrijdag 7 juni om 17u30.Eind juni zal het bloemrijk resultaat alvast te bewonderen zijn. Naast een nieuwe prachtige pittoreske omgeving zal ook het insectideverbruik drastisch verlaagd kunnen worden. Deze innovatieve ontwikkeling binnen de tuinbouw- en dierenzorgsector impliceert een positieve vooruitgang van het behoud van ons kwetsbaar klimaat.