Truineer Nieuws melden?

Positieve criminaliteitscijfers verhogen veiligheidsgevoel

?Met de cijfers van 2018 kunnen we net als in 2017 een overwegend positief resultaat voorleggen. De ?traditionele? criminaliteitsvormen blijven afnemen. Het aantal diefstallen en feiten van afpersing daalt verder in vergelijking met 2017 (-9%). Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen neemt ook verder af (-6%). Ook de diefstallen uit of aan voertuig (-4%), fietsdiefstallen (-33%) en de winkeldiefstallen (-13%) zijn gedaald.?, zegt korpschef Steve Provost. ?Het aantal misdrijven met een ICT/online element is dan weer met de helft gestegen ten opzichte van 2017.”

© Fotograaf: Truineer

Ondanks de vele preventiecampagnes laten mensen zich nog altijd misleiden. Het is dan ook aan onze diensten om zich aan te passen aan en in te spelen op de tendensen van de maatschappij.?, aldus burgemeester Veerle Heeren.

De toename van het fenomeen cybercriminaliteit komt ook naar voor in de veiligheidsmonitor. Uit de bevraging blijkt dat ruim 5% van de respondenten al slachtoffer werd van een of andere vorm van computercriminaliteit. De slachtoffers zijn van alle leeftijds- en beroepsgroepen.

Een smartphone is inmiddels geen uitzondering meer in het straatbeeld, en is net zo goed een gps, een fototoestel als een telefoon. In de schoot van de gerechtelijke dienst van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken werd daarom ook een dienst LCCU (Lokale computer crime unit) opgericht. Het is de bedoeling om de verschillende diensten (vooral interventie en gerechtelijke dienst) te ondersteunen. Ook het verwerken van beeldmateriaal is toegenomen onder andere door de uitbreiding van het cameranetwerk. In 2018 werden er zo meerdere feiten gaande van fietsdiefstallen, vandalisme, beschadigingen tot woninginbraken opgehelderd.

Het aantal vastgestelde verkeersinbreuken in 2018 (39945) komt in de buurt van de? uitzonderlijke piek in 2015 (40741). Dit is vooral te wijten aan de 2 nieuwe flitssystemen, de Lidar (superflitser) en de NK7, die heel wat snelheidsovertredingen registreren. Daarnaast merken we ook terug een stijging in het aantal ongevallen met stoffelijke schade en lichamelijk letsel ten opzichte van 2017 (+12%).

?In 2019 zullen we daarom onze inspanningen nog verhogen en nog meer aandacht besteden aan alcohol en drugs in het verkeer, snelheidsovertredingen en hinderlijk parkeren.?, zegt korpschef Steve Provost.

De aanpak van drugsoverlast is, naast verkeer ??n van de belangrijkste prioriteiten binnen onze politiezone. In het kader van het actieplan drugs blijft een ketengerichte aanpak essentieel om het aantal drugdelicten omlaag te krijgen. Wij werken hiervoor nauw samen met andere politiezones en met de Federale Politie. Die aanpak werpt ook haar vruchten af. Zo kwamen in 2018 75 dossiers in aanmerking voor het LIM-project (2017: 33). Dit is een samenwerking tussen de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken, het Parket Limburg en de hulpverlening (CAD, Katarsis).

Het valt op dat vooral verkeersgerelateerde fenomenen (snelheid, hinderlijk parkeren, agressief rijgedrag en geluidshinder door verkeer) als storend worden beschouwd en dat woninginbraak ?pas? op de 6e plaats komt. De helft van de bevraagden ergert zich aan het zwerfvuil. Overlast door alcohol en drugs, vandalisme en diefstal uit auto?s fors is afgenomen.

Binnen onze politiezone zijn de verschillende preventieacties goed tot zeer gekend. We scoren op al deze acties bovendien nog eens beduidend beter dan het provinciale gemiddelde.

??We kijken ook al naar de toekomst. 2019 is een belangrijk jaar, waarin we de strategische beleidslijnen voor het Zonaal Veiligheidsplan 2020 – 2025 uitzetten. Door samen met het lokaal bestuur, de lokale en federale politie en het Parket ??n beleid uit te stippelen, kunnen de veiligheidsproblemen nog beter aanpakken. Verkeersveiligheid, aanpak overlast van drugs en alcohol en een effici?nte wijkwerking zijn daarbij onze prioriteiten. Ook in de komende jaren zullen we blijven inzetten op moderne middelen en technieken om de veiligheid in de politiezone te verzekeren.?, besluit burgemeester Veerle Heeren.