Truineer Nieuws melden?

Heksenkring in voortuin Nieuw Sint-Truiden

In de voortuin van Ivo Breesch op Nieuw Sint-Truiden heeft zich een zogenaamde heksenkring ontwikkeld, een cirkel van paddenstoelen. Hier is ie wel onderbroken door de verharding met tegels.

© Fotograaf: Ivo Breesch

“Eerst kreeg het gras een donkergroene kleur. Daarne verschenede paddenstoelen”, vertelt Ivo Breesch. “Hier werd geen volledige kring gevormd omdat de ondergrondse groei van de schimmeldraden werd geblokkeerd door het voetpad. Het verschijnsel valt op. Want ik zie regelmatig wandelaars stoppen en ernaar wijzen.”

Een heksenkring?is een natuurlijk voorkomende cirkel van paddenstoelen?ontstaan uit de zwamvlok (mycelium) van ??n individu. Hoewel nog onduidelijkheid bestaat over de precieze omstandigheden waaronder een heksenkring kan ontstaan, is er wel veel bekend over onder andere de kinetiek van de uitbreiding, de soorten zwammen, de biologie?en de ecologie van heksenkringen. (Bron Wikipedia).?

Voor de 19de eeuw waren er vele verschillende verklaringen in omloop. Heksenkringen zouden veroorzaakt worden door bovennatuurlijke wezens, heksen, mollen, parende slakken of bliksem.?De heksenkring heeft immers een geheimzinnig karakter door zijn ronde vorm en omdat hij vaak plotseling (in ??n nacht) verschijnt. De Nederlandse naam is afgeleid uit de gedachte dat heksen??(soms vermomd als katten) op die plek gedanst zouden hebben.?Als men in een heksenkring stapte, kon men hier zelfs niet meer uit weg komen. (Bron Wikipedia)