Truineer Nieuws melden?

Bantoe en Afrikaanse maskers en beelden in ‘de Mindere’

Tot einde juni loopt in het museum ‘De Mindere’ de unieke expo ‘TEMPELS Bantoe-filosofie verBEELD’. Door de Bantoefilosofie hadden zwart en blank elkaar in de koloniale periode beter kunnen begrijpen.

© Fotograaf: BantoescRV

Waarom hebben de zwarten en de blanken mekaar nooit echt goed begrepen?? vraagt Tony Jorissen zich luidop af. ?Om dat te weten te komen moet je de Bantoe-filosofie van minderbroeder Placied Tempels doornemen. Deze filosofie maakt onder andere duidelijk dat de blanken bepaalde wijsheden uit de Afrikaanse cultuur niet begrepen hebben.??

Tony Jorissen is de samensteller van een unieke waardevolle tentoonstelling van 150 authentieke Afrikaanse maskers en beelden die tot eind juni te zien zijn in museum DE MINDERE. Jorissen geeft persoonlijk uitleg aan de bezoekers van de tentoonstelling over de Bantoe-filosofie, zodat de bezoekers de geheimen van deze 150 waardevolle tentoongestelde maskers en beelden beter kunnen doorgronden.?

Wat illustreren deze maskers en beelden? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Tony Jorissen: ?Zij illustreren treffend de overeenkomst van riten en gebruiken bij de verschillende zogenoemde ?primitieve? volkeren. Want, en dat is zo bijzonder, deze maskers en beelden ontspruiten allemaal uit dezelfde voorstellingswereld. Je kan zeggen uit dezelfde Bantoe-filosofie. Deze maskers en beelden tonen aan dat de Bantoe-filosofie van Tempels de juiste weergave was van het denken van de zwarten.??

Wat is dat de Bantoe filsofie? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Tony Jorissen: ?Vroeger was er de overtuiging dat Afrikaanse religies primitief waren en filosofie in Afrika afwezig is. Pater Tempels schetste het basisidee dat hun wereld bestaat uit vitale kracht, verschil in kracht en uitwisseling van kracht. Deze kracht openbaart zich in alles.?

Welk doel had de Bantoe-filosofie? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Tony Jorissen: ?Pater Placied Tempels heeft de Bantoe-filosofie ontwikkeld om goed catechese te kunnen geven. Toen hij als jonge man aankwam in Luabo in 1933, een plaats in Noord-Katanga wilde hij met veel enthousiasme de zwarten bekeren. Maar dat lukte niet zoals hij wilde. Hij nam daarom een drastisch besluit: ?Ik leg m?n boeken neer. Ik ga vanaf nu luisteren naar de zwarten. Ik ga mij hun mentaliteit, hun zienswijze, hun manier van denken eigen maken, hun bestaan doorgronden.? Hieruit is de Bantoe-filosofie voortgekomen. ?Pater Placied Tempels was overtuigd dat zijn Bantoe-Filosofie de juiste weergave was van het denken van de zwarten. Voor hem was ze onmisbaar voor een goede catechese en voor het wederzijds begrip van blanken en zwarten.??

Waarom is de Bantoe-filosofie nog relevant? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??

Tony Jorissen: Om de denkwijze van de Afrikaan die eeuwenlang voor 1950 leefde beter te begrijpen moet je de Bantoe-filosofie lezen. Het is de enige bron die overblijft om het denken van de zwarten na te gaan. Voor de moderne academische Afrikaanse filosofie is de publicatie van het boek ?Bantoe Filosofie? door pater Tempels een mijlpaal. Het belang van de Bantoe-filosofie wordt bevestigd door de Afrikaan A. Diop. ?Voor mij is het boek over de Bantoe-filosofie het belangrijkste boek dat ik gelezen heb over Afrika.? En schrijver en notoir Afrika-kenner Jef Geeraerts zei erover: ?Het is verbazingwekkend hoe goed Placied Tempels heeft aangevoeld hoe zwarten dachten.?

De tentoonstelling ?TEMPELS? Bantoe-Filosofie verBEELD? loopt nog tot eind juni in museum DE MINDERE en is elke dag te bezichtigen van 11u. tot 12u.30 en van 13u. tot 17u.00. ?Op zondag van 14u.00 tot 17u.00. Gesloten op maandag. Wie Afrikaanse beelden of maskers (of andere voorwerpen of wapens) heeft en onzeker is over de herkomst mag ze altijd in museum DE MINDERE ?aan kenner Tony Jorissen voorleggen. Hij geeft u gratis deskundig advies.