Truineer Nieuws melden?

Alternatieve straf voor homofobe stadsarbeider

Het college van burgemeester en schepenen boog zich vandaag over het dossier van een stadsmedewerker die zich negatief uitliet op sociale media naar aanleiding van de acties die het stadsbestuur organiseerde in het kader van de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie.

© Fotograaf: Truineer

Het stadsbestuur verwacht van haar personeelsleden dat ze een verdraagzame houding aannemen als stadsambassadeurs en dat ze loyaal zijn ten opzichte van beleidsbeslissingen. De uitspraken van de medewerker gaan in tegen de waarden en normen van de organisatie. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen vandaag om de medewerker in kwestie een alternatieve sanctie op te leggen en geeft hem de opdracht zich gedurende ??n maand in te zetten voor een organisatie die opkomt voor de rechten van de LGBT-gemeenschap. De betrokken medewerker heeft zich intussen schriftelijk verontschuldigd voor zijn uitlatingen.