Truineer Nieuws melden?

Werkzekerheid voor zwembadpersoneel tot eind 2020

Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden heeft de werkonzekerheid voor het personeel van het stedelijk zwembad weggenomen. Alle 27 medewerkers kunnen in dienst blijven totdat het nieuwe complex eind 2020 opengaat.

© Fotograaf: Truineer

Bij de voorstelling van het nieuwe zwembadcomplex in Sint-Truiden, waarvoor de stad een samenwerkingsovereenkomst tekende met de priv?partner S&R Group uit Heverlee, was er onzekerheid ontstaan over de werkgelegenheid van het personeel. ?Wij bieden de 27 personeelsleden van het zwembad de garantie dat ze in dienst kunnen blijven bij het stadsbestuur tijdens de overgangsperiode tussen de sluiting van het bestaande zwembad in juni 2020 en de opening van het nieuwe complex in december 2020. Voor elke werknemer wordt een oplossing op maat uitgewerkt?, zegt schepen van Sport Jurgen Reniers.

Voor de periode die daarop volgt, hebben werknemers meerdere mogelijkheden. Contractuele personeelsleden kunnen aan de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden aan de slag blijven bij de nieuwe uitbater. Dat blijkt uit meerdere juridische adviezen over de toepassing van de Europese Richtlijn terzake. Deze richtlijn is echter niet van toepassing op statutaire personeelsleden. ?Deze werknemers kunnen solliciteren bij de nieuwe uitbater voor een job die aansluit bij hun functie nu. In het andere geval, begeleidt het stadsbestuur deze werknemers naar een passende functie binnen het lokaal bestuur, uiteraard met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden?, aldus nog de sportschepen Reniers. Op korte termijn zal het project een 50-tal personeelsleden tewerkstellen. (hbvl)