Truineer Nieuws melden?

Infosessies voor verkeersbegeleiders

Het provinciebestuur organiseert in de maand mei haar tweejaarlijkse infossesies voor verkeersbegeleiders. De doelgroep zijn groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers.

© Fotograaf: FB Poltie Sint-Truiden/Prov. Limburg

Uitstappen maken in groep, vooral met kinderen en jongeren, is in het hedendaagse verkeer niet altijd zonder risico.

Hoe je je als begeleider moet gedragen in het verkeer en welke je rechten en plichten zijn, daarover kom je alles te weten in de infosessies “wegcode voor groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers” die het provinciebestuur om de twee jaar organiseert. De eerstvolgende infosessies vinden plaats in mei 2019. Deelname is volledig gratis.

Meer informatie i.v.m. data en inschrijvingen:?http://www.limburg.be/begeleidersinhetverkeer