Truineer Nieuws melden?

Gazometerstraat niet happy met Gazo

De Gazo, het complex tussen de stationsparking en de Gazometerstraat zorgt, na nauwelijks zes maanden, al voor hommeles. De buurtbewoners kropen in hun pen, brachten een petitie naar het stadsbestuur en roeren nu de trom: de toestand escaleert in slechte zin.

© Fotograaf: Truineer

Meer dan twee jaar heeft men eraan gebouwd en in november 2018 opende de ?GAZO? feestelijk de deuren. De site aan het station werd omgevormd tot een multifunctioneel complex met onder meer een school, foyer en polyvalente zaal.?

Ondertussen beginnen de bewoners van de Gazometerstraat zich te ergeren. De eerste fuiven zorgden voor flink wat overlast. Rondhangende jongeren, lawaai tot vijf uur in de ochtend, plassen in de brievenbussen, alle ongemakken van een fuifzaal op een hoopje, ondanks de belofte dat alle activiteiten aan de kant van het station zouden plaats vinden. Maar niet dus. Bovendien maken de bewoners zich zorgen over de herinrichting van hun straat. Wat blijft er over van de idee van de fietsstraat, hoe zit het met het autoverkeer. De buurt wil ?verandering?.

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) stelt dat er al een hele reeks maatregelen genomen werden zoals het afsluiten van de doorsteek naar de Gazometerstraat, de inzet van fuifbegeleiders, een betere opvolging door de jeugddienst bij de organisatie van hun activiteiten en de inzet van private bewaking bij fuiven ?Er zal in de toekomst ook een all-inpakket worden aangereikt waar alle elementen zoals security in vervat zijn. Er is afgesproken met de buurt dat we voor de zomer opnieuw samenkomen en de maatregelen evalueren. Sowieso zal er een zone 30 van toepassing zijn aangezien het over een schoolomgeving gaat?, aldus burgemeester Heeren.

?Maar waar niemand het over heeft is het gedrag van de jongeren die blijkbaar moeilijk kunnen fuiven zonder baldadigheden en de inzet van ?ordetroepen? om de rust te bewaren in de omgeving. Daaraan werken is op de eerste plaats een taak van de jeugdbewegingen en de organisatoren van fuiven. Die moeten geresponsabiliseerd worden en verantwoordelijk gesteld worden voor de overlast, want wie de winst van een fuif incasseert moet er ook de andere verantwoordelijkheden erbij nemen?, vindt de buurt