Truineer Nieuws melden?

Tijdelijke verkeershinder op Speelhoflaan

Van dinsdag 5 maart tot en met vrijdag 8 maart worden er ter hoogte van de Speelhoflaan private werkzaamheden uitgevoerd. Dat zal in die periode enige verkeershinder met zich meebrengen.

© Fotograaf: Truineer

Van dinsdag 5 maart tot en met vrijdag 8 maart worden er op de Speelhoflaan private werken uitgevoerd. De Speelhoflaan blijft gedeeltelijk bereikbaar. Er worden tijdelijke verkeerslichten opgesteld, zodat het verkeer beurtelings van de ene naar de andere richting kan rijden.