Truineer Nieuws melden?

Stadsbestuur openbaart plannen in luchtig filmpje

In een kleurrijk en uniek animatiefilmpje (met tekeningen van Kim Duchateau) pakken burgemeester en schepenen uit met hun plannen voor de komende zes jaar. Wij brengen hier een overzicht. Voor het volledige relaas verwijzen we naar het filmpje (link bovenaan in tekst).

© Fotograaf: Truineer

Het volledige filmpje kunnen jullie hier bekijken

Jurgen Reniers (CD&V, sport en cultuur)

Een aangepaste sportinfrastructuur met als speerpunt het Sportpark Haspengouw en zijn blikvanger: het bloesembad (klaar eind volgend jaar).

Aandacht voor buurtsporten (sporten dichtbij huis)

Internationale topartiesten in de Academiezaal

Aangepaste huisvesting voor lokale verengingen. Dit jaar opening van ontmoetingscentra in Zepperen en Runkelen

Extra inzetten op de UITpas zodat cultuur en sport toegankelijk blijven voor iedereen.

Jelle Engelbosch (NVA – ruimtelijke ordening en wonen)

Landelijk karakter van onze streek vrijwaren: kernen verdichten en open ruimten vrijwaren

Het centrum: focus op wandelaar en fietser, maar auto’s blijven welkom.

Toegankelijkheid voor mensen met beperkingen blijft een aandachtspunt

Alternatieve en duurzame woonvormen: kangoeroewoningen, cohousing, grondgemeenschap

Nieuwe woonprojecten met mix van verschillende woonvormen zodat betaalbaarheid blijft.

Nieuwe stadsdelen ontwikkelen

Invullen van leegstaand patrimonium: o.m. Minderbroedersklooster (niew AC?), Speelhof, Abdij.

Hilde Vautmans (Open VLD, jeugd, toerisme, landbouw en fruitteelt)

Voldoende flexibele en betaalbare kinderopvang

Een plek waar (jonge) ouders terecht kunnen met vragen en zorgen

100 bijkomende plaatsen buitenschoolse kinderopvang

Tutti Frutti en vrijetijdsaanbod beter op elkaar afstemmen

Inzetten op fruit en bloesemtoerisme

Pijlen richten op de Duitse en Japanse markt

Maximale ondersteuning van innovatieve projecten in land en tuinbouw met de wijnbouw als nieuwste teelt

In regio verankerd blijven, extra lokale afzetmarkten (een boerenmarkt)

Jo Francois (NVA ? Financi?n, werkgelegenheid en economie)

Waken over de financi?le gezondheid van de stad: spaarzaam met uitgaven en creatief met inkomsten

Jobs aanbieden met baanbrekende projecten (circulaire en sociale economie)

Innovatief platform voor samenbrengen van wekzoekenden en werkgevers

Innovatieve bedrijven aantrekken (droneport, bedrijventerrein Brustem als speerpunt)

Herorienteren van onze landbouw en fruitteelt

(Herbestemming) kerken: determinerend voor het landschap, maar duur in behoud en onderhoud. Een uitdaging

Jos Pierard (Open VLD ? Handel en Middenstand)

Zie artikel 07/02/2019 truineer.be

Ingrid Kempeneers (CD&V, openbare werken, kerkhoven en dierenwelzijn)

-Rasechte belevingspleinen

-Groenmarkt: rustplaats voor jong en oud

-Aandacht voor water en groen: openleggen van waterlopen en aanleggen van groene zones

-Vergroenen van kerkhoven

-Watermasterplan voor Zepperen

-Hemelwaterplan voor stadsdelen (wat eerst, wat haalbaar)

-Voortrekker inzake het klimaat blijven via een ambitieus energiebeleidsplan,? CO2-uitstoot verlagen met 40% tegen 2030, afvalberg kleiner maken, wagenpark blijven vergroenen, minder platstic

-Uitbreiden van de bijenpopulatie.

-Diervriendelijke stad (geluidsarm vuurwerk, dierenkerkhof)

Pascy Monette (Open VLD ? OCMW, zorgbedrijf, sociale zaken)

Ervoor zorgen dat iedereen meetelt

Ervoor zorgen dat mensen de hulp krijgen waar ze recht op hebben

Preventie en structureel anpakken van armoede en vooral kinderarmoede

Preventie en structureel aanpakken van eenzaamheid (??n groot project van alle en door alle Truienaren ? taboe doorbreken)

Begeleiden en activeren van OCMW-cli?nteel

Groepsgerichte vormende activiteiten

Kwaliteitsvolle ondersteuning, begeleiding en zorg voor iedereen, van pasgeborenen tot senioren

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V – veiligheid en mobiliteit)

Veiligheid: (drugpreventie, aanpak van nachtlawaai tot criminaliteit)

Een duurzame en moderne mobiliteitsmix in het centrum

Beperking doorgaand verkeer in de binnenstad

Parking zoveel mogelijk voorbehouden voor shoppers

Groene verbindingen tussen centrum en kerkdorpen

Inzetten op innovatie: drones, fruit, automotive, citymarketing…

Kaart van digitalisering trekken

Een slimme stad (publieke dienstverlening zoveel mogelijk digitaliseren)

Warme en bruisende stad

Hoofdstad van Haspengouw